Vaillant servis

Tvrtka ADURO je ovlašteni servis za Vaillant grupe proizvoda: dizalice topline, električni uređaji, klimatizacija, plinski uređaji i solarni sustavi.  Servis obuhvaća: puštanje uređaja u rad i ovjeru garancije, redovan godišnji servis, pregled i popravku uređaja.

Što je uključeno u servis plinskih uređaja?

 dolazak
 kemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača
 kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda i dio za grijanje)
 unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 čišćenje gorionika i elektroda
 pranje primarnog izmjenjivača
 čišćenje komore za sagorjevanje (fasadni uređaji)
 provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude (po potrebi)
 kontrola i podešavanje parametara uređaja (po potrebi)
 kontrola odvoda dimnih plinova
 kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
 provjera funkcionalnosti uređaja

@Copyright ADURO TEHNIKA -  All right reserved. - Created by ProBiz